Detection and localisation of corrosion process effect by means of acoustic emission technique - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detection and localisation of corrosion process effect by means of acoustic emission technique

Abstrakt

W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania techniki emisji akustycznej do detekcji i lokalizacji skutków procesu korozyjnego - wycieku. Wyniki badań wykonanych w warunkach laboratoryjnych, zbliżonych do rzeczywistych, potwierdziły akustyczne wykrycie oraz ustalenie położenia wycieku. Położenie wycieku obliczono również na podstawie techniki interkorelacji i porównano z lokalizacją uzyskaną bezpośrednio z pomiarów akustycznych. Analiza otrzymanych wyników potwierdziła wysoką skuteczność, a zatem przydatność tej techniki w badaniach wycieków. Porównanie rozkładu średnich błędów bezwzględnych uzyskanych z pomiarów i analizy kroskorelacyjnej, związanych z lokalizacją wycieku, potwierdzają wyższość techniki korelacji wzajemnej w akustycznych badaniach lokalizacji wycieków.

Cytuj jako

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Mirakowski A.: Detection and localisation of corrosion process effect by means of acoustic emission technique// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi