Detection of broadband signals in the field of aperture and array systems. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detection of broadband signals in the field of aperture and array systems.

Abstrakt

Anteny i szyki anten w dolnopasmowych systemach hydroakustycznych wnoszą istotne zniekształcenia liniowe wpływające na możliwości detekcji sygnałów szerokopasmowych. W artykule analizowany jest charakter takich zniekształceń metodą przestrzenno - czasowych odpowiedzi impulsowych. Sygnał odbierany w różnych kierunkach przestrzeni poddano filtracji na dwa sposoby z filtrem dopasowanym do sygnału nadawanego i filtrem dopasowanym do sygnału znieksz tałconego. Symulacji obliczeniowych odbioru dokonano w środowisku programowym Matlab. Uwzględnienie zniekształceń przy konstruowaniu odbiornika znacząco poprawia warunki detekcji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 5/6, strony 275 - 284,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Mazurek R., Lasota H., Budzińska I.: Detection of broadband signals in the field of aperture and array systems.// HYDROACOUSTICS. -Vol. 5/6., (2003), s.275-284
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi