Detekcja osoby w wannie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja osoby w wannie

Abstrakt

Starzenie się społeczeństwa powoduje narastanie problemów chorób wieku starczego. Częstym problemem są zasłabnięcia w wannie podczas kąpieli. Celem publikacji jest przedstawienie metody identyfikacji tkanki ożywionej w wodzie z wykorzystaniem technik elektromagnetycznych. Obserwując zmiany amplitudy i częstotliwości pracy generatorów, pracujących w pętli sprzężenia zwrotnego z cewką, istnieje możliwość scharakteryzowania i określenia różnic w odpowiedzi generatorów na obecność metalu, wody oraz materiału komórkowego. Jest to metoda nieinwazyjna i niewymagająca ingerencji w poszycie naczynia oraz nieinwazyjna dla kąpiącego się.

Kamil Osiński, Adam Bujnowski. (2016). Detekcja osoby w wannie, 558-563.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XV Krajowa Konferencja Elektroniki : Materiały Konferencyjne XV KKE strony 558 - 563
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Osiński K., Bujnowski A.: Detekcja osoby w wannie// XV Krajowa Konferencja Elektroniki : Materiały Konferencyjne XV KKE/ ed. Komitet Naukowy Darłowo: Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej –Oddział Gdańsk Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, 2016, s.558-563

wyświetlono 14 razy

Meta Tagi