Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych

Abstrakt

W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń nu-merycznych mających na celu określenie możliwości oceny stanu zakotwienia pręta stalowego w materiale kompozytowym typu zaprawa. Badanym obiektem był pręt stalowy osadzony w zaprawie o kształcie prostopadłościennym. Analizie poddano pręt stalowy otoczony zaprawą na trzech różnych długościach oraz pręt stalowy swobodny. W jednym z modeli dokonano uszkodzenia w postaci braku współpracy między zaprawą a stalowym prętem na pewnym odcinku. Do detekcji stanu zakotwienia wykorzystano zjawisko propagacji fal sprężystych. W przepro-wadzonych badaniach eksperymentalnych fala została wzbudzona przy użyciu wzbudnika piezoelektrycznego przymocowanego do jednego z końców pręta sta-lowego, natomiast odpowiedź układu została zarejestrowana bezstykowo za po-mocą wibrometru laserowego. Jako wzbudzenie zastosowano ultradźwiękową paczkę falową modulowaną oknem Hanninga. Obliczenia numeryczne propagacji fal przeprowadzono metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus/Explicit z zastosowaniem elementów bryłowych. W wyniku obliczeń wy-kazano, że charakter zarejestrowanego sygnału propagującej fali zmieniał się wraz ze zmianą modułu sprężystości zaprawy. Zjawisko wycieku fali do otaczającej bryły zaprawy zwiększało intensywność wraz ze wzrostem wartości modułu sprężystości zaprawy. Identyfikację długości zakotwienia pręta przeprowadzono na podstawie analizy czasów odbić w zarejestrowanych sygnałach fali ultradźwiękowej oraz prędkości jej propagacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska nr XXXI, strony 257 - 267,
ISSN: 0209-2646
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Rucka M., Zima B.: Detekcja stanu zakotwienia pręta za pomocą fal sprężystych// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. -Vol. XXXI., nr. 61(1/14) (2014), s.257-267
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi