Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych.

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest omówieniu problematyki związanej z wykrywaniem zakłóceń impulsowych występujących w sygnałach fonicznych. Proces detekcji zniekształconych próbek sygnału fonicznego jest etapem poprzedzającym ich rekonstrukcję. Polega ona na odtworzeniu nieznanych wartości próbek w oparciu o znane fragmenty sygnału. W pracy omówiono różne rodzaje zakłóceń impulsowych typowe dla archiwalnych i współczesnych sygnałów fonicznych. Scharakteryzowano zakłócenia pojawiające się w torach fonicznych: analogowym(np. odtwarzanie płyt gramofonowych, zapis i odczyt taśmy magnetofonowej)oraz cyfrowym (transmisja, przetwarzanie, zapis i odczyt próbek sygnałów fonicznych). Następnie omówiono metody detekcji zakłóceń impulsowych stosując podział detektorów na analogowe i cyfrowe. Szczegółowo przedstawiono podstawy teoretyczne parametrycznych detektorów cyfrowych. Zaprezentowano kilka rozwiązań praktycznych opartych o modelowanie sygnałów fonicznych, w tym algorytm dokonujący analizy ciągu innowacji uzyskiwanych na wyjściu liniowego filtru Kalmana śledzącego badany sygnał.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. strony 157 - 162
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cisowski K.: Detekcja zakłóceń impulsowych w sygnałach fonicznych. // VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Diagnostyka Procesów Przemysłowych. / ed. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2003, s.157-162
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi