Determinants of franchising operation development - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinants of franchising operation development

Abstrakt

Rozdział w monografii opisujący uwarunkowania decydujące o rozwoju działalności franchisingowej na terenie danego kraju. Analiza prowadzona jest w odniesieniu do ogólnej sytuacji gospodarczej, sytuacji na rynku pracy, problematyki prawnej, promocji i edukacji franchisingowej oraz indywidualizmu ekonomicznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
SMEs in modern economics : selected issues strony 63 - 76
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Determinants of franchising operation development// SMEs in modern economics : selected issues/ ed. Julita E. Wasilczuk, Krzysztof Zięba (eds.). Szczecin: My Book Publishing, 2008, s.63-76
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi