Determinants of SME location in a suburban area: Evidence from the Gdańsk–Gdynia–Sopot metropolitan area. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinants of SME location in a suburban area: Evidence from the Gdańsk–Gdynia–Sopot metropolitan area.

Abstrakt

Given the importance of small and medium enterprises (SMEs) in the European economy, it is essential to have adequate information about the various factors that determine their choice of location. However, the size of a company is often an aspect not covered in theoretical studies and empirical research on industrial locations and urban planning. This article examines the place of residence as a stimulator of SME development in suburbs. Multidisciplinary research carried out in the Gdańsk–Gdynia–Sopot Metropolitan Area, known as the Tricity, confirms this trend. The location determinants of SMEs in suburban areas were identified using a questionnaire. The survey was conducted in 251 enterprises located in seven municipalities with the highest suburbanisation rates within the Tricity. The study confirms that the municipalities characterised by the highest intensity of suburbanisation processes have higher business activity than other municipalities. Location decisions were largely made by business owners in line with behavioural theory. This means that SME owners more often consider personal factors than cost or demand factors. From the perspective of an entrepreneur, living conditions, the quality of public space, education and healthcare are significant.

Cytowania

 • 2

  CrossRef

 • 2

  Web of Science

 • 3

  Scopus

Autorzy (4)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Urbani izziv nr 28, strony 122 - 134,
ISSN: 0353-6483
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Martyniuk-Pęczek J., Martyniuk O., Gierusz A., Pęczek G.: Determinants of SME location in a suburban area: Evidence from the Gdańsk–Gdynia–Sopot metropolitan area.// Urbani izziv. -Vol. 28., nr. 1 (2017), s.122-134
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5379/urbani-izziv-en-2017-28-01-004
Bibliografia: test
 1. Arauzo-Carod, J. M. & Manjon-Antolin, M. C. (2004) Firm size and geo- graphical aggregation: An empirical appraisal in industrial location. Small Business Economics, 22(3-4), pp. 299-312. DOI: 10.1023/B:SBEJ.0000022216.09083.76 otwiera się w nowej karcie
 2. Budner, W. (2004) Location of enterprises. Aspects of economic and spatial and environmental. Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 3. Chrzanowska, M. & Drejerska, N. (2015) Małe i średnie przedsiębiorstwa w strefie podmiejskiej Warszawy-określenie znaczenia lokalizacji z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych. Prace Naukowe Uniwersy- tetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, pp. 45-52. DOI: 10.15611/ pn.2015.385.05 otwiera się w nowej karcie
 4. Cieślik, J., Czarzasty, J., Dąbrowski, J., Koładkiewicz, I., Konieczna- -Sałamatin J., Łapiński, J., et al. (2014) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 -2013. Warsaw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 5. Cohen, N. (2000) Business location decision-making and the cities: Bring- ing companies back. Washington, DC, Brookings Institution Center on Urban and Metropolitan Policy.
 6. Costa, M. T., Segarra, A. & Viladecans E. (2004) Business dynamics and territorial flexibility. Small Business Economics, 22(3/4), pp. 265-281.
 7. Dicken, P. & Lloyd, P. E. (1990) Location in space: Theoretical perspectives in economic geography. New York, Harper & Row.
 8. Dutkowski, M. (2012) System planowania przestrzennego, Akademie für Raumforschung und Landesplanung (ARL). Available at: https://www. arl-net.de/commin/poland-polska/11-historia-planowania-przestrzenne- go (accessed 1 Jul. 2016).
 9. Flieger, M. (2013) The criteria and barriers to location of business in the process of stimulating the development of the municipalities -empiri- cal results. Research Papers of the Wrocław University of Economics, 284, pp. 27-215.
 10. Fogel, P. (2012) Indicators of politics and spatial planning in municipali- ties. Bulletin PAN KPZK, 250, pp. 8-260. otwiera się w nowej karcie
 11. Godlewska, H. (2005) Determinants of location decisions. Warsaw, Wyższa Szkoła Menadżerska.
 12. Godlewska-Majkowska, H. (2016) Powiązania strukturalne a podej- mowanie decyzji lokalizacyjnych w małych przedsiębiorstwach. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 30(1), pp. 47-61.
 13. Hoover, E. M. (1948) The location of economic activity. New York, McGraw-Hill.
 14. Isard, W. (1956) Location and space-economy. New York, J. Wiley and Sons.
 15. Izdebski, H., Nelicki, A. & Zachariasz, I. (2007) Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego. Warsaw, Ernst & Young.
 16. Karakaya, F. & Canel, C. (1998) Underlying dimensions of business location decisions. Industrial Management and Data Systems, 98(7), pp. 321-29. DOI: 10.1108/02635579810205395 otwiera się w nowej karcie
 17. Kimelberg, S. M. & Williams, E. (2013) Evaluating the importance of business location factors: The influence of facility type. Growth and Change, 44(1), pp. 92-117. DOI: 10.1111/grow.12003 otwiera się w nowej karcie
 18. Kolipiński, B. (2014) Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu. MAZOWSZE Studia Regionalne, 2014(15), pp. 109-118. otwiera się w nowej karcie
 19. Kupke, V. & Pearce, J. (2000) Identifying industrial location and site preferences for small business. Pacific Rim Property Research Journal, 6(1), pp. 12-23. DOI: 10.1080/14445921.2000.11104080 otwiera się w nowej karcie
 20. Leśniewski, M. A. (2012) Factors location of the enterprises -empirical results. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 113, pp. 117-133. otwiera się w nowej karcie
 21. Liang, C. L. K., Su, Y. T., Dunn, P. & Halbrendt, C. (2001) A nonparametric approach to study key factors influencing location decisions for small manufacturing enterprises in Vermont. Paper presented at the Second Annual USASBE/SBIDA Joint National Conference, 7-10 February, Or- lando, FL. Typescript. otwiera się w nowej karcie
 22. Lisowski, A. & Grochowski, M. (2009) Procesy suburbanizacji. Uwarunk- owania. Formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarow- ania Przestrzennego Kraju, Tom 1 (2009), Warsaw, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pp. 217-281.
 23. Lopez, R. A. & Henderson, N. R. (1989) The determinants of lo- cation choices for food processing plants. Agribusiness, 5(6), pp. 619-632. DOI: 10.1002/1520-6297(198911)5:6<619::AID- AGR2720050607>3.0.CO;2-A otwiera się w nowej karcie
 24. Lösch, A. (1940) Die räumliche Ordnung der Wirtschaft. Jena, Gustav Fischer.
 25. Martyniuk, O., Martyniuk-Pęczek, J. & Pęczek, G. (2016) Economic vital- ity of Polish suburbs. GSTF Journal of Engineering Technology (JET), 3(4), pp. 39-48.
 26. Martyniuk-Pęczek, J. & Pęczek, G. (in press) Spatial structure of the sub- urban zones in selected entrepreneurship nests of the Tricity metropolitan area. Keeping Up with Technologies to Make Cognitive City. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing. otwiera się w nowej karcie
 27. Mazzarol, T. & Choo, S. (2003) A study of the factors influencing the operating location decisions of small firms. Property Management, 21(2), pp. 190-208. DOI: 10.1108/02637470310478918 otwiera się w nowej karcie
 28. Michelacci, C. & Silva, O. (2007) Why so many local entrepreneurs? The Review of Economics and Statistics, 89(4), pp. 615-633. DOI: 10.1162/rest.89.4.615 otwiera się w nowej karcie
 29. Moore, B., Tyler, P. & Elliott, D. (1991) The influence of regional develop- ment incentives and infrastructure on the location of small and me- dium sized companies in Europe. Urban Studies, 28(6), pp. 1001-1026. DOI: 10.1080/00420989120081171 otwiera się w nowej karcie
 30. Palander, T. (1935) Beiträge zur standortstheorie. Uppsala, Almqvist & Wiksell.
 31. Poniatowska-Jaksch, M. (1997) Wpływ czynników lokalizacyjnych na wzrost aktywności gospodarczej w strefie podmiejskiej Warszawy w świetle badań ankietowych. Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 411, pp. 134-166.
 32. Porter, M. E. (2000) Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14(1), pp. 15-34. DOI: 10.1177/089124240001400105 otwiera się w nowej karcie
 33. Prat, J. C. R.-S. & Marcén, R. F. (2006) Influential factors in location choice of Spanish businesses in Aragon. Journal of Entrepreneurship, 15(1), pp. 63-81. DOI: 10.1177/097135570501500105 otwiera się w nowej karcie
 34. Pred, A. R. (1967) Behaviour and location: Foundations for a geographic dynamic location theory. Part 1. Studies in Geography, Series B. 27. Lund, University Lund.
 35. Predöhl, A. (1928) The theory of location in its relation to gen- eral economics. Journal of Political Economy, 36(3), pp. 371-390. DOI: 10.1086/253950 otwiera się w nowej karcie
 36. Risselada, A. H. & Schutjens V. (2012) Firm location behaviour in the new economy: Understanding the role of property factors in location decisions of neighbourhood firms. Paper presented at the Third ECFED Interna- tional Workshop, 14-15 June, Namur, Belgium. Typescript. otwiera się w nowej karcie
 37. Solarek, K. (2013) Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń. Warsaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 38. Sullivan, P., Halbrendt, C. & Buescher, M. (1998) Small business location considerations for agriculture and forestry sectors. Paper presented at the International Council for Small Businesses 43rd World Conference, 8-10 otwiera się w nowej karcie
 39. June, Singapore. Typescript.
 40. Vaillant, Y., Lafuente, E. & Serarols, C. (2012) Location decisions of new 'knowledge intensive service activity' firms: the rural-urban divide. The Service Industries Journal, 32(16), pp. 2543-2563. DOI: 10.1080/02642069.2011.594880 otwiera się w nowej karcie
 41. Van Dijk, J. & Pellenbarg, P. (2000) Firm relocation decisions in the Netherlands: An ordered logit approach. Regional Science, 79(2), pp. 191-219. DOI: 10.1007/s101100050043 otwiera się w nowej karcie
 42. Van Noort, E. A. & Reijmer, I. A. (1999) Location choice of SMEs: The most important determinants. Zoetermeer, EIM Small Business Research and Consultancy. otwiera się w nowej karcie
 43. Vlachou, C. & Iakovidou, O. (2015) The evolution of studies on busi- ness location factors. Journal of Developmental Entrepreneurship, 20(4), pp. 1-23. DOI: 10.1142/S1084946715500235 otwiera się w nowej karcie
 44. Von Thünen, J. H. (1875) Der isolierte Staat in Beziehung auf Land- wirtschaft und Nationalökonomie (Vol. 1). Wiegant, Hempel & Parey. DOI: 10.5962/bhl.title.24798 otwiera się w nowej karcie
 45. Weber, A. (1929) Theory of the location of industries. Transl. C. J. Frie- drich. Chicago, University of Chicago Press. Available at: https://archive. org/details/alfredweberstheo00webe (accessed 6 Jul. 2016).
 46. Yu, L. & Artz, G. (2009) Migration and rural entrepreneurship, Working paper no. 09017. Ames, IA, Iowa State University. Available at: http://lib.dr.iastate.edu/econ_las_workingpapers/142/ (ac- cessed 10 Jul. 2016).
Źródła finansowania:
 • Narodowe Centru Nauki, umowa UMO-2013/09/B/HS4/0117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi