Determinanty powstawania i rozwoju uniwersyteckich firm typu spin-off w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty powstawania i rozwoju uniwersyteckich firm typu spin-off w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Abstrakt

W pracy przedstawiono główne determinanty tworzenia i rozwoju akademickich spin-offów w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (GOW). Poza krótką charakterystyką GOW zamieszczono zwięzłą analizę czynników kształtujących populację firm odpryskowych i opisano wyznaczniki ich rozwoju na bazie badań przeprowadzonych przez jednego z autorów. Tłem dla przedstawionych wyników uczyniono gospodarkę USA, będącą przykładem dynamicznych przekształceń w kierunku GOW.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy strony 90 - 105
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Zięba K., Wyrwiński J.: Determinanty powstawania i rozwoju uniwersyteckich firm typu spin-off w warunkach gospodarki opartej na wiedzy// Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy/ ed. pod red. Małgorzaty Bednarczyk. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s.90-105
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi