Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych

Abstrakt

Społeczna odpowiedzialność w realizacji projektów budowlanych jest w początkowej fazie rozwoju. Specyfika branży budowlanej, złożoność realizowanych projektów a etyka są wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw budowlanych. Kształtowanie świadomości i społecznej odpowiedzialności w zespole realizującym projekt należy uświadamiać już od momentu przystąpienia do planowania uczestnictwa w przedsięwzięciu. Kluczowa jest komunikacja ze środowiskiem, w którym projekt jest realizowany. Firmy w ten sposób budują jednocześnie zaufanie otoczenia i zwiększają świadomość zespołu i realizują dany projekt szanując środowisko lokalne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : CSR a wyzwania współczesnego biznesu strony 74 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kowalczyk R.: Determinanty społecznej odpowiedzialności w realizacji projektów budowlanych // W : CSR a wyzwania współczesnego biznesu/ ed. Iwona Mendryk Lublin: UMCS, 2015, s.74-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 43 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi