Determination of carbonyl compounds in distilled alcoholic beverages using gas chromatography and head-space solid phase microextraction. Oznaczanie związków karbonylowych w napojach alkoholowych z użyciem chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of carbonyl compounds in distilled alcoholic beverages using gas chromatography and head-space solid phase microextraction. Oznaczanie związków karbonylowych w napojach alkoholowych z użyciem chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej

Abstrakt

W pracy przedstawiono badania nad opracowaniem procedury oznaczania związków karbonylowych z użyciem mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej w wersji analizy fazy nadpowierzchniowej (HS-SPME), chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów(GC-ECD) oraz derywatyzacji pentafluorobenzylohydroksyloaminą (PFBHA). Opisano wpływ parametrów: temperatury, mieszania, czasu ekspozycji włókna, dodatku soli, stężenia alkoholu. Opracowaną procedurę wykorzystano do analizy próbek alkoholi dostępnych w handlu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Wardencki W., Sowiński P., Curyło J., Namieśnik J.: Determination of carbonyl compounds in distilled alcoholic beverages using gas chromatography and head-space solid phase microextraction. Oznaczanie związków karbonylowych w napojach alkoholowych z użyciem chromatografii gazowej i mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej z fazy nadpowierzchniowej// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi