Determination of estrogenic endocrine disruptors in environmental samples - a review of chromatographic methods - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of estrogenic endocrine disruptors in environmental samples - a review of chromatographic methods

Abstrakt

Wśród związków endokrynnych to estrogeny zarówno naturalne jak i syntetyczne zostały wskazane i opisane jako związki niosące ze sobą największy potencjał aktywności estrogennej. Wysoki potencjał estrogenny jaki posiadają związki z grupy hormonów płciowych potwierdziły badania przeprowadzone zarówno in vitro jak i in vivo. W dużej części (50-95%) próbek ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków zostały wykryte związki z grupy estrogenów.Są również doniesienia informujące o obecności tych zanieczyszczeń również w wodzie pitnej.Istnieje więc pilna potrzeba zmiany międzynarodowych regulacji prawnych dotyczących produkcji mięsa z udziałem pasz zawierających dodatki hormonalne, stosowania związków chemicznych o udowodnionym potencjale hormonalnym w przemyśle, a także przepisów prawnych dotyczących obiegu i oczyszczania ścieków oraz monitoringu ich składu ze względu na występowanie substancji wykazujących działanie estrogenne. Jednak aby monitorować zawartość substancji endokrynnych w środowisku należy opracować odpowiednie metodyki ich oznaczania. Jak wynika z informacji zamieszczonych w literaturze część metod wykrywania i oznaczania związków z grupy EDC w próbkach głównie biologicznych (krew, mocz) oparta jest na zastosowaniu odpowiednich technik bioanalitycznych (YES, ELISA, E-screen). Informacje analityczne dotyczące jakości i ilości określonego estrogenu (głównie w próbkach posiadających matrycę wodna) uzyskuje się przez wykorzystanie metod opartych o techniki chromatograficzne na etapie oznaczeń końcowych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kozłowska-Tylingo K., Namieśnik J., Gorecki T.: Determination of estrogenic endocrine disruptors in environmental samples - a review of chromatographic methods// Critical Review in Analytical Chemistry.. -Vol. 40, nr. iss. 3 (2010), s.194-201
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi