Determination of occurrence of anodic excursion peaks by dynamic electrochemical impedance spectroscopy, atomic force microscopy and cyclic voltammetry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of occurrence of anodic excursion peaks by dynamic electrochemical impedance spectroscopy, atomic force microscopy and cyclic voltammetry

Abstrakt

Struktura oraz skład warstw anodowych na ołowiu najbardziej zależy od; dodatków stopowych, stężenia kwasu siarkowego oraz od zakresu potencjału. Zjawisko powstawania pików "anodic excursion peaks" od zawsze było w centrum uwagi wielu naukowców. W tej pracy zachowanie się powyższego zjawiska (AEP) zostało zbadane metodami dynamicznej elektrochemicznej spektrokopii impedancyjnej, mikroskopu sił atomowych oraz chronowoltamperometrii. Dodatkowo zmiany widm impedancyjnych oraz topografii zostały przedstawione w funkcji potencjału. Zaproponowano, że powodem występowania AEP nie może być utlenienie metalu, odsłoniętego na skutek pęknięć. Występowanie zjawiska być powiązane z utlenieniem warstwy anodowej do tlenków o wyższym współczynniku niestechiometrycznym.

Cytowania

  • 8

    CrossRef

  • 1 1

    Web of Science

  • 1 1

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF POWER SOURCES nr 189, strony 988 - 993,
ISSN: 0378-7753
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Andrearczyk K.: Determination of occurrence of anodic excursion peaks by dynamic electrochemical impedance spectroscopy, atomic force microscopy and cyclic voltammetry// JOURNAL OF POWER SOURCES. -Vol. 189, (2009), s.988-993
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jpowsour.2009.01.039
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi