Determination of PAHs, PCBs, minerals, trace elements and fatty acids in Rapana thomasiana as an indication of pollution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of PAHs, PCBs, minerals, trace elements and fatty acids in Rapana thomasiana as an indication of pollution

Abstrakt

W trakcie badań wykorzystano różne metodyki analityczne do oznaczania zawartości szerokiego spektrum składników (anality z grupy WWA i PCB), metali ciężkich i innych pierwiastków oraz kwasów tłuszczowych w próbkach tkanek miękkich mięczaków morskich pochodzących z miejsc o różnym poziomie antropopresji (obszary zanieczyszczone i niezanieczyszczone w bułgarskiej strefie przybrzeżnej Morza Czarnego).Analiza statystyczna uzyskanych wyników może być podstawą do stwierdzenia, że mięczaki mogą być wykorzystywane jako wskaźniki toksycznego oddziaływania zanieczyszczeń chemicznych na organizmy morskie.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL nr 93, strony 1600 - 1608,
ISSN: 1060-3271
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Namieśnik J., Szefer P., Śliwka-Kaszyńska M., Moncheva S., Arancibia-Avila P., Toledo F., Ham K., Kang S., Gorinstein S.: Determination of PAHs, PCBs, minerals, trace elements and fatty acids in Rapana thomasiana as an indication of pollution// JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL. -Vol. 93, nr. iss. 5 (2010), s.1600-1608
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi