Determination of POPs in environmental matrices - proficiency tests for Polish laboratories - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of POPs in environmental matrices - proficiency tests for Polish laboratories

Abstrakt

Katedra Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego PG we współpracy ze Stowarzyszeniem RefMat oraz firmą LGC Promochem Sp. z o.o. prowadzi od 2003 roku wieloletni projekt badań biegłości laboratoriów. Celem badań jest określenie biegłości laboratoriów w zakresie oznaczania związków organicznych (anality z grupy PCB, WWA, pestycydy) w próbkach środowiskowych. W ramach projektu przeprowadzono dotychczas trzy badania biegłości dotyczące oznaczania:-zawartości analitów z grupy PCB w próbkach osadu rzecznego - WCH PG PCB1 - wrzesień 2003-marzec 2004.-zawartości analitów z grupy WWA w próbkach osadu rzecznego - WCH PG WWA1 - marzec 2004 - październik 2004;-zawartości pestycydów w próbkach gleby - WCH PG Pestycydy1 - listopad 2004 - kwiecień 2005.W kolejnych badań udział wzięło odpowiednio: 18, 17 i 13 uczestników.Uzyskane wartości średnie porównano z wartością oczekiwaną stosując dwie metody:1. wykorzystując niepewność wartości odniesienia i wartości średniej;2. wykorzystując test Z i uwzględniając niepewność wyznaczenia wartości odniesienia oraz możliwość wystąpienia odchyłki wyniku od wartości odniesienia w przedziale - 20% - +10% (zgodnie z zaleceniami zawartymi w najnowszych dyrektywach UE).W celu wyeliminowania wyników odbiegających zastosowano test Hampel'a.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE nr 11, strony 584 - 589,
ISSN: 0949-1775
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Konieczka P., Linsinger T., Namieśnik J.: Determination of POPs in environmental matrices - proficiency tests for Polish laboratories// ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE. -Vol. 11., nr. nr 11 (2006), s.584-589
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi