Determination of the Diffusion Coefficient of Lithium Ions in Graphite Coated with Polymer-Derived SiCN Ceramic - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of the Diffusion Coefficient of Lithium Ions in Graphite Coated with Polymer-Derived SiCN Ceramic

Abstrakt

Praca dotyczy wyznaczenia wsółczynnik adyfuzji jonów litu w materiale elektrodowym składającym się z grafitu pokrytego materiałem ceramicznym krzemo-azotkiem węgla (SiCN). Wartość współczynnika dyfuzji zmierzono elektrochemicznie technikami: woltamperometrii cyklicznej (CV), elektrochemicznej spektrodkopii impedancyjnej (EIS) oraz miareczkowania galwanostatycznego (GITT). Materiał otrzymano na drodze pirolizy mieszaniny grafit:polimer preceramiczny. Zbadano wpływ proporcji grafit:SiCN (75:25 i 50:50) oraz temperatury pirolizy (850 - 1300ºC) na wartość współczynnika dyfuzji.Materiał o proporcji 75:25 otrzymany w 1300ºC cechuje się wartością współczynnika dyfuzji rzędu 10-10 cm2/s.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Materials Challenges in Alternative and Renewable Energy: Ceramic Transactions, Cocoa Beach, USA, 21-24 February 2010 strony 143 - 152
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowak A., Graczyk-Zajac M., Riedel R.: Determination of the Diffusion Coefficient of Lithium Ions in Graphite Coated with Polymer-Derived SiCN Ceramic// Materials Challenges in Alternative and Renewable Energy: Ceramic Transactions, Cocoa Beach, USA, 21-24 February 2010/ USA: Wiley, 2010, s.143-152
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi