Determination of Volatile Organic Compounds in indoor air in the Gdansk area using permeation passive samplers. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determination of Volatile Organic Compounds in indoor air in the Gdansk area using permeation passive samplers.

Abstrakt

Dozymetria pasywna, znana od wielu lat, jest użytecznym narzędziem w monitoringu poziomu zanieczyszczeń. Do określenia jakości powietrza wewnętrznego w 22 pomieszczeniach mieszkalnych, zlakoalizowanych na terenie Gdańska, wykorzystano dozymetry pasywne typu permeacyjnego na etapie pobierania próbek analitów. Uzyskane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi przy wykorzystaniu matedy dynamicznej. Podjęto również próbę identyfikacji źródeł emisji zanieczyszczeń w celu oszacowania wpływu zjawiska infiltracji zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT nr 18, strony 492 - 504,
ISSN: 1420-326X
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zabiegała B., Partyka M., Zygmunt B., Namieśnik J.: Determination of Volatile Organic Compounds in indoor air in the Gdansk area using permeation passive samplers.// INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT. -Vol. 18, nr. iss. 6 (2009), s.492-504
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 101 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi