Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method

Abstrakt

Pomiar zespolonej impedancji elektrycznej przetworników ultradźwiękowych jest obarczony szeregiem trudności. Wynika to między innymi z powodu iż charakteryzuje się ona dużymi zmianami wartości w funkcji częstotliwości - w szczególności w otoczeniu rezonansów. Szczególne trudności nastręcza tu pomiar fazy. Zastosowanie precyzyjnych mostków wiąże się z bardzo uciążliwym procesem pomiarowym i długim czasem jego trwania. Współczesne oferowane do tego celu systemy pomiarowe są bardzo drogie. W artykule prezentuje się nowy prosty i tani sposób pomiaru impedancji elektrycznej przetworników bez konieczności pomiaru fazy a wyłącznie modułu. Impedancję zespoloną wylicza się na podstawie zmierzonego modułu impedancji przetwornika i modułu impedancji przetwornika wtrąconym szeregowo elementem reaktancyjnym. W artykule zamieszczono wyniki pomiaru i obliczeń impedancji prezentowaną metodą. Wyniki obliczeń zostały porównane z wynikami pomiaru impedancji zespolonej przetwornika w typowym systemie mierzącym moduł i fazę.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lis W., Schmidt J., Wojan Z.: Determinig the impedance of ultrasonic transducers by the added elements method// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi