Determining nominal values basing on the measured rail irregularities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Determining nominal values basing on the measured rail irregularities

Abstrakt

W referacie przedstawiono metodę optymalnego wyznaczania wartości nominalnych na podstawie pomierzonych nierówności toru. Idea proponowanej metody polega na zaprojektowaniu nowego układu geometrycznego wpisanego w istniejący układ stycznych, tzn. bez zmiany kąta zwrotu trasy. Wyznaczone wartości nominalne są wielkościami optymalnymi, tj. takimi dla których odchyłki będą najmniejsze, z jednoczesnym zachowaniem wymagań normowych.W opracowaniu autor przedstawił podstawy teoretyczne proponowanego rozwiązania, moduł aplikacji wspomagające oraz przykład zastosowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
TRANSCOMP 2006 : 10th International Conference ''Computer Systems Aided Science, Industry and Transport'' = X Międzynarodowa Konferencja ''Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu'', Zakopane, Poland, 4-7 December 2006. Vol. 1 strony 359 - 366
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kędra Z.: Determining nominal values basing on the measured rail irregularities// TRANSCOMP 2006 : 10th International Conference ''Computer Systems Aided Science, Industry and Transport'' = X Międzynarodowa Konferencja ''Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu'', Zakopane, Poland, 4-7 December 2006. Vol. 1/ ed. ed. Z. Łukasik, Z. Strzyżakowski Radom: Inst. Sustainable Technol. - NRI, 2006, s.359-366
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi