Deterministic and probabilistic interpretation of operation of technicalsystems with regard to their reliability - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Deterministic and probabilistic interpretation of operation of technicalsystems with regard to their reliability

Abstrakt

Zaproponowano interpretację wartościującą działanie, które jest rozpatrywane jako wielkość fizyczna o jednostce miary zwanej dżulosekundą [dżulxsekunda]. Tak rozumiane działanie przedstawiono w ujęciu technicznym. Zaproponowano oryginalną metodę analizy i oceny działania dowolnego systemu technicznego z uwzględnieniem jego niezawodności. Szczególną uwagę zwrócono na interpretację działania silnika o zapłonie samoczynnym. Do uzasadnienia przydatności tak interpretowanego działania zastosowano jednorodny proces Poissona.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 10, strony 16 - 21,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Girtler J.: Deterministic and probabilistic interpretation of operation of technicalsystems with regard to their reliability// Polish Maritime Research. -Vol. 10., nr. 3(37) (2003), s.16-21
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi