Detrminanty jakości usług edukacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Detrminanty jakości usług edukacyjnych

Abstrakt

W nieniejszym opracowaniu autorzy podjęli próbę identyfikacji kluczowych determinant jakości usłuigi edukacyjnej z punktu widzenia klasycznego modelu zarządzania operacyjnego. Wyróżniono determinanty obszaru wejścia, działań operacyjnych, jak i wyjścia, ułatwiające dalsze badania w kierunku bardziej szczególowej oceny jakości usługi edukacyjnej. W trakcie analizy zwrócono uwagę na obszar zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim na determinanty określające pracowników akademickich na oczekiwania studentów wobec usługi edukacyjnej, na programy studiów, infrastrukturę i środki finansowe, jak również na działania operacyjne związane z procesem dostarczania usługi oraz na jej efekty.

Autorzy (3)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 271 - 280,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Wiśniewska M., Szymańska-Brałkowska M., Zieliński G.: Detrminanty jakości usług edukacyjnych// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. 354 (2014), s.271-280
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi