Developing an Ontology from Set of Experience KnowledgeStructure - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Developing an Ontology from Set of Experience KnowledgeStructure

Abstrakt

When referring to knowledge forms,collecting for all decision eventsin a knowledge-explicit way becomes a significant ask for any company. Set of experience knowledge structure can assis in accomplishing this purpose.However,after collecting,distributing and sharing that knowledge as adecisional DNA is even a more important advance.Distributing and sharing companies' decisional DNA through an efficient development of Ontologies would improve the decision-making job that nowadays is overwhelming managers.Constructing set of experience knowledge structure upon Ontology-based technology would facilitate the implementation and progress of an e-decisional community which will support decision-makers on their continue operation.The purpose of this paper is to explain initial developments on this Ontology.A shareable decisional Ontology built upon set of experience would make explicit knowledge of formal decision events, decisional DNA, useful element in multiple systems and technologies, and at the same time,in the construction of the e-decisional community.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 33 - 41
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sanin C., Szczerbicki E., Toro C.: Developing an Ontology from Set of Experience KnowledgeStructure// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB E-consulting, 2006, s.33-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi