Developing electrochemical measurements in order to assess anti-corrosive coatings more effectively - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Developing electrochemical measurements in order to assess anti-corrosive coatings more effectively

Abstrakt

Celem pracy było sprawdzenie powtarzalności wyników uzyskanych metodą pomiaru szumu (Electrochemical Noise method - ENM) elektrochemicznego wykonanych na powłokach organicznych w konfiguracji bez połączenia z podłożem metalowym (NOCS - No Connection to the Substrate). NOCS polega na wykonaniu pomiarów na trzech teoretycznie takich samych obszarach badanego układu. W takim układzie nie jest wymagane połączenie elektryczne z metalowym podłożem. W rzeczywistości trzy badane obszary nie są identyczne i różne konfiguracje (podłączenia jako W1, W2 lub Ref) zostały przeanalizowane w celu sprawdzenia, czy jest możliwe obliczenie rezystancji pojedynczego obszaru. Ponad to parametry Rn oraz RSN zostały wyznaczone na różne sposoby, aby zobaczyć który daje wyniki najbardziej zbliżone do wyników uzyskanych metodą Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (EIS). Metoda obliczania MEM (Maximum Entrophy Method) została określona jako najbardziej przydatna zarówno do porównań z EIS, jak i do graficznej oceny wyników. Co do analizy różnych podłączeń badanych obszarów, to możliwe było stwierdzenie sytuacji, w której jeden z obszarów znacząco różnił się od pozostałych. Nie możliwe jednak było określenie i przypisanie rezystancji do poszczególnych obszarów.

Cytowania

  • 1 0

    CrossRef

  • 1 1

    Web of Science

  • 1 1

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
PROGRESS IN ORGANIC COATINGS nr 74, strony 385 - 390,
ISSN: 0300-9440
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Mills D., Jamali S., Tobiszewski M.: Developing electrochemical measurements in order to assess anti-corrosive coatings more effectively// PROGRESS IN ORGANIC COATINGS. -Vol. 74, nr. iss.2 (2012), s.385-390
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.porgcoat.2011.11.002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi