Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models

Abstrakt

Artykuł prezentuje technikę inspekcji ukierunkowaną na wykrywanie defektów w modelach UML. Technika ta została opracowana poprzez adaptację HAZOP - metody szeroko stosowanej w dziedzinie systemów związanych z bezpieczeństwem. Wykorzystano podstawową koncepcję HAZOP (zastosowanie ogólnych słów kluczowych do wykrywania pełnej listy anomalii związanych z danym fragmentem modelu) do systematycznego wygenerowania list kontrolnych dla poszczególnych diagramów UML. Listy kontrolne wraz ze zdefiniowanym procesem ich zastosowania w inspekcji stanowią fundament inspekcji UML-HAZOP. Artykuł przedstawia UML-HAZOP oraz wyniki walidacji tej techniki na drodze studiów przypadków oraz kontrolowanych eksperymentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Górski J., Jarzębowicz A.: Development and validation of a HAZOP-based inspection of UML models// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi