Development of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography method for the determination of solvent residues in edible oils and pharmaceuticals - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Development of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography method for the determination of solvent residues in edible oils and pharmaceuticals

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki opracowania procedury oznaczania pozostałości rozpuszczalników organicznych w olejach jadalnych z wykorzystaniem techniki HS-SPME na etapie izolacji i wzbogacania analitów. Przedstawiono proces optymalizacji etapu izolacji i rozdzielenia związków. Dla każdego z analitów wyznaczono parametry walidacyjne charakteryzujące procedurę tj. granice wykrywalności, granicę oznaczalności, liniowość, zakres pomiarowy, powtarzalność i precyzję pośrednią.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Michulec M., Wardencki W.: Development of headspace solid-phase microextraction-gas chromatography method for the determination of solvent residues in edible oils and pharmaceuticals// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi