Development of visual evoked potentials detection algorithm for objective perimetry - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Development of visual evoked potentials detection algorithm for objective perimetry

Abstrakt

Opisano nową propozycję algorytmu detekcji potencjałów wzrokowych w zapisie EEG. Nowy algorytm bazuje na dekompozycji statystycznej ICA. Algorytm wstępnie przetestowano na danych eksperymentalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Drozd M., Nowakowski A.: Development of visual evoked potentials detection algorithm for objective perimetry// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi