Dezintegracja niskotemperaturowa jako skuteczny sposób kondycjonowania osadów ściekowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dezintegracja niskotemperaturowa jako skuteczny sposób kondycjonowania osadów ściekowych

Abstrakt

Rozwój wysokoefektywnych metod biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków w ostatnich latach spowodował znaczący przyrost osadów poprodukcyjnych, których to zagospodarowanie, czy też unieszkodliwianie zaczęło stanowić poważny problem dla ich użytkowników. Dodatkowo wprowadzone w 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 137, poz. 924) zaostrzenie przepisów dot. metod i sposobów zagospodarowania osadów pościekowych przyczynia się do szukania metod intensyfikujących ich przetwarzanie, dążące w konsekwencji do minimalizacji masy i objętości osadów, a także eliminacji potencjalnie negatywnych szkodliwych oddziaływań na środowisko. W pracy przedstawiono proces stabilizacji tlenowo-temperaturowej osadu nadmiernego w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych "Dębogórze" jako, skuteczne narzędzie w walce z w/w problemami. Ukazano pozytywny wpływ zastosowanego i zoptymalizowanego rozwiązania na racjonalnie prowadzoną gospodarkę osadową. Wykazano, że niskotemperaturowa dezintegracja wytwarzanego osadu jest efektywną metodą kondycjonowania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska.Prace.- Tom I. strony 131 - 146
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Quant B., Remiszewska-Skwarek A., Manini K.: Dezintegracja niskotemperaturowa jako skuteczny sposób kondycjonowania osadów ściekowych// Polska Inżynieria Środowiska.Prace.- Tom I./ ed. pod red. M.R. Dudzińskiej, A. Pawłowskiego. Lublin: , 2012, s.131-146
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 113 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi