Diagnosis of reference electrodes in cathodic protection systems by electrochemical impedance spectroscopy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnosis of reference electrodes in cathodic protection systems by electrochemical impedance spectroscopy

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i terenowych przeprowadzonych techniką elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Zaprezentowano widma impedancyjne następujących układów: elektroda odniesienia/elektroda pomocnicza; rurociąg/zakopane i przenośne elektrody odniesienia. Pokazano, że omawiana technika umożliwia badanie stanu technicznego elektrod odniesienia, co zwiększa pewność wyników pomiarów potencjału chronionej konstrukcji. EIS daje informacje niedostępne przy użyciu tradycyjnych technik stałoprądowych używanych w instalacjach ochrony katodowej. Umożliwia np. wyznaczenie rezystancji układu: konstrukcja/elektroda odniesienia. Może to być wykorzystane do oszacowania składowej IR potencjału.

Cytowania

  • 3

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CORROSION REVIEWS nr 20, wydanie 4-5, strony 391 - 401,
ISSN: 0334-6005
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Żakowski K., Darowicki K.: Diagnosis of reference electrodes in cathodic protection systems by electrochemical impedance spectroscopy// CORROSION REVIEWS. -Vol. 20., iss. 4-5 (2002), s.391-401
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1515/corrrev.2002.20.4-5.391
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi