Diagnostic system of cylindrical shell based on experimental modes and wavelet analysis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostic system of cylindrical shell based on experimental modes and wavelet analysis

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest technice lokalizacji uszkodzeń w powłoce cylindrycznej. Na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych postaci drgań oraz analizy falkowej wyznaczono miejsce uszkodzenia. Przedstawiono algorytm poszukiwania uszkodzeń poprzez zastosowanie sztycznej sieci neuronowej.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Rucka M., Wilde K.: Diagnostic system of cylindrical shell based on experimental modes and wavelet analysis// Structural Health Monitoring 2006 : proceedings of the Third European Workshop, Granada, Spain, July 5-7, 2006/ ed. ed. Alfredo Geümes Lancaster: DEStech Publ., 2006, s.609-616
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi