Diagnostic usefulness of granulometric analyses of chips distribution while sawing of wood - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostic usefulness of granulometric analyses of chips distribution while sawing of wood

Abstrakt

W niniejszym artykule opisano drogi transportu wiórów w procesie przecinania drewna i ich wpływ na rozdrobnienie wiórów. Przedstawiono również wyniki badań rozkładu segregacji wiórów powstających w procesie przecinania piłą o powszechnie stosowanej konstrukcji i piłą z domkniętymi rowkami wiórowymi.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 418 - 422,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wasielewski R., Orłowski K., Dzurenda L.: Diagnostic usefulness of granulometric analyses of chips distribution while sawing of wood// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. nr 72 (2010), s.418-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi