Diagnostyka cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych w budynku zabytkowym. Część II - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych w budynku zabytkowym. Część II

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis oraz wyniki oceny stanu technicznego konstrukcji przekrycia Hali Głównej Dworca Kolejowego Gdańsk Główny. Ze względu na prowadzone prace związane z remontem kapitalnym Dworca Głównego PKP w Gdań- sku zaistniała konieczność przeprowadzenia rewitalizacji poddasza Hali Głównej, obejmująca między innymi jego termomodernizację (ocieplenie wysklepek) oraz zabezpieczenie elementów wiązarów dachowych przed pożarem. W celu oceny stanu technicznego skle- pień oraz poziomu wytężenia elementów konstrukcyjnych dachu wykonano szereg badań i pomiarów, w tym skanowanie zbroje- nia żelbetowych sklepień kolebkowych z zastosowaniem detekto- ra ferromagnetycznego w celu oceny średnicy, rozstawu i grubo- ści otulenia prętów zbrojenia łupin oraz badania ultradźwiękowe betonu przy użyciu betonoskopu w celu oszacowania wytrzyma- łości betonu na ściskanie, jego jednorodności oraz grubości płasz- cza powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wykonanych badań i analiz, które pozwoliły na zaproponowanie sposobu naprawy cien- kościennych sklepień żelbetowych typu Rabitza.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Przegląd Budowlany strony 122 - 126,
ISSN: 0033-2038
Język:
polski
Rok wydania:
2023
Opis bibliograficzny:
Majewski T., Niedostatkiewicz M.: Diagnostyka cienkościennych żelbetowych sklepień kolebkowych w budynku zabytkowym. Część II// Przegląd Budowlany -,iss. 1-2 (2023), s.122-126
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi