Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych

Abstrakt

Potrzeby w zakresie utrzymania i remontów dróg są w Polsce ogromne. Nasz kraj ma znaczne opóźnienia i zaniedbania w tym zakresie w porównaniu ze ''starymi'' krajami Unii Europejskiej. Istniejące nawierzchnie w znacznej ich części są w złym stanie, mają usterki funkcjonalne utrudniające ruch (koleiny, nierówności podłużne, niski współczynnik tarcia, spękania, wyboje, nadłamane krawędzie, wykruszenia powierzchni itp.). Wzrastające obciążenie ruchem przyspiesza degradację nawierzchni, które w dużej części mają niewystarczającą nośność i trwałość.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 38 - 45,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Judycki J., Jaskuła P.: Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych// Magazyn Autostrady. -., nr. 12 (2010), s.38-45
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi