Diagnostyka izolacji stojanów generatorów wysokiego napięcia w elektrowni wodnej Żarnowiec metodą próbkowania sekwencyjnego. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka izolacji stojanów generatorów wysokiego napięcia w elektrowni wodnej Żarnowiec metodą próbkowania sekwencyjnego. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03.

Abstrakt

W artykule przedstawiono opis systemu „Hydroscan” do monitorowania pracy generatorów wolnobieżnych wysokiego napięcia oraz wstępną analizę pomiarów wyładowań niezupełnych zarejestrowanych metodą próbkowania sekwencyjnego pod kątem zmian ładunku, energii i częstości występowania, na wybranych hydrogeneratorach. W pierwszej części zamieszczono opis i zasadę działania systemu. W drugiej części przedstawiono metodykę badań oraz przykładowe przebiegi pomierzonych wielkości: intensywności wyładowań niezupełnych (wnz) oraz temperatury, a w trzeciej wyniki analizy zarejestrowanych pomiarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Elektrotechniczny strony 250 - 253,
ISSN: 0033-2097
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Olesz M., Zieman G.: Diagnostyka izolacji stojanów generatorów wysokiego napięcia w elektrowni wodnej Żarnowiec metodą próbkowania sekwencyjnego. IX Sympozjum Problemy Eksploatacji Układów Izolacyjnych Wysokiego Napięcia EUI ´03.// Przegląd Elektrotechniczny. -., nr. 1 (2003), s.250-253
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi