Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych

Abstrakt

Tematem niniejszej pracy są symulacje numeryczne i badania eksperymentalne propagacji fal w układach ramowych oraz płytowych. Symulacje numeryczne propagacji fal przeprowadzono metodą elementów spektralnych w dziedzinie czasu. W przeprowadzonych badaniach eksperymentalnych fala została wzbudzona przy użyciu wzbudnika piezoelektrycznego, natomiast pomiar prędkości fali wykonany został bezstykowo za pomocą wibrometru laserowego. W pracy przeprowadzono dyskusję nad możliwością wykrywania i lokalizacji uszkodzeń w konstrukcjach ramowych i płytowych na podstawie analizy fal sprężystych.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010 strony 851 - 858
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Rucka M.: Diagnostyka konstrukcji ramowych i płytowych za pomocą fal sprężystych// 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Problemy naukowo - badawcze budownictwa, Kielce - Krynica 19-24 września 2010/ ed. red. nauk. W. Trąbczyński. - Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej, [et. al]. Kielce: Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2010, s.851-858
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi