Diagnostyka stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej pod kątem zagrożenia prądami błądzącymi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej pod kątem zagrożenia prądami błądzącymi

Abstrakt

Omówiono badania zagrożenia gazociągów korozją elektrolityczną, które wykonano na sieci gazowej eksploatowanej przez MSG sp. z o.o. Badaniami objęto wytypowane obszary sieci w rejonach oddziaływania trakcji kolejowej i tramwajowej we wszystkich OZG wchodzących w skład Spółki. W referacie opisano metodykę badań, realizację kolejnych etapów przedsięwzięcia oraz osiągnięte rezultaty. Pomiary terenowe wykonane zostały przez zespoły złożone z pracowników MSG oraz PG. Efektem badań było wskazanie odcinków sieci gazowej wymagających ochrony przed prądami błądzącymi, wskazanie najkorzystniejszych miejsc lokalizacji urządzeń ochrony elektrochemicznej oraz ich pożądanych parametrów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
II KOR-GAZ-NET 2012 : Miejsce technologii ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie, Bełchatów/Słok, 7-9 marca 2012 strony 1 - 4
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Żakowski K., Darowicki K., Brodnicki T.: Diagnostyka stalowej dystrybucyjnej sieci gazowej pod kątem zagrożenia prądami błądzącymi// II KOR-GAZ-NET 2012 : Miejsce technologii ochrony katodowej we współczesnym gazownictwie, Bełchatów/Słok, 7-9 marca 2012/ : , 2012, s.1-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi