Diagnostyka uszkodzonych przez pożar elementów przekrycia dachowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diagnostyka uszkodzonych przez pożar elementów przekrycia dachowego

Abstrakt

Podczas użytkowania budynku kompostowni doszło do pożaru, który wybuchł w górnej części maszyny technologicznej. ustawionej nad kanałem kompostowym. W wyniku pożaru odparzeniu uległa wyprawa ochronna dolnej stopki jednego z dzwigarów strunobetonowych. W artykule przedstawiono analize stanu technicznego elementów konstrukcji dachu budynku kompostowni usytuowanych w strefie oddziaływania pożaru oraz opisano program podjętych działań mających na celu zapewnienie możliwości dalszej bezpiecznej eksploatacji budynku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Dachy strony 26 - 29,
ISSN: 1509-3107
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Niedostatkiewicz M.: Diagnostyka uszkodzonych przez pożar elementów przekrycia dachowego// Dachy. -., nr. 2 (2018), s.26-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi