Diamminebis(tri-tert-butoxysilanetiolato)cadmium(II) acetonitrile solvate - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Diamminebis(tri-tert-butoxysilanetiolato)cadmium(II) acetonitrile solvate

Abstrakt

Tytułowy związek jest cząsteczkowym, mieszanym kompleksem kadmu, zawierającym jako ligandy reszty tiolanowe i amoniak. Kadm w kompleksie jest koordynowany tetraedrycznie przez 2 atomy siarki i dwa atomy azotu. Wszystkie atomy wodoru koordynowanych cząsteczek amoniaku oraz jeden z atomów wodoru grupy metylowej acetonitrylu tworzą wiązania wodorowe, które łączą sąsiadujące cząsteczki kompleksu w łańcuchy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
Artykuł w czasop. z listy filadelfijskiej - wersja online, lub CD
Opublikowano w:
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE nr E62, strony 0 - 0,
ISSN: 1600-5368
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 28 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi