Differential-algebraic systems with maxima - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Differential-algebraic systems with maxima

Abstrakt

Metoda numeryczno-analityczna została zastosowana do układów równań różniczkowo-algebraicznych z operatorem maximum. Zakładając warunek Lipschitza na funkcje występujące w zagadnieniu pokazano, że ciąg iteracji prostych jest zbieżny do rozwiązania zagadnienia pomocniczego. Podano warunki dostateczne na istnienie rozwiązania problemu wyjściowego. Iteracje Seidla też były przedmiotem badań. W ostatniej części pracy był dyskutowany problem powyższych układów z odchylonymi argumentami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS nr 247, strony 336 - 348,
ISSN: 0022-247X
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Jankowski T.: Differential-algebraic systems with maxima// JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS. -Vol. 247., (2002), s.336-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi