Digital harmonic analysis of cadmium ion reduction on a dropping mercury electrode - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital harmonic analysis of cadmium ion reduction on a dropping mercury electrode

Abstrakt

Badano redukcję jonów kadmu na rtęciowej elektrodzie kroplowej. Jako pobudzenie zastosowano sinusoidalny sygnał napięciowy nałożony na liniowo zmieniający się potencjał dc. Przeprowadzono analizę czasowo-częstotliwościową prądu polarograficznego dla reakcji redukcji jonu kadmu na rtęciowej elektrodzie kroplowej. Klasyczna transformacja Fouriera prowadzi do dekompozycji prądu polarograficznego na składowe harmoniczne. Harmoniczne składowe prądowe wyznaczone na bazie transformaty Fouriera są niezależne od potencjału.Transformacja STFT prądu polarograficznego również prowadzi do dekompozycji na składowe harmoniczne. Jednakże w tym przypadku transformacja STFT prawidłowo oddaje zmiany składowych harmonicznych prądu w funkcji potencjału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY nr 39, strony 134 - 140,
ISSN: 1023-1935
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Krakowiak A.: Digital harmonic analysis of cadmium ion reduction on a dropping mercury electrode// RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY. -Vol. 39., nr. 2 (2003), s.134-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi