Digital hearing aid with time and spectral transposition. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital hearing aid with time and spectral transposition.

Abstrakt

Następstwem uruchomienia w Polsce, prowadzonych na szeroką skalę, badań przesiewowych słuchu jest konieczność zaoferowania pomocy osobom cierpiącym na niedosłuch poprzez leczenie i protetykę słuchu. Tymczasem, aktualnie oferowane rozwiązania aparatów słuchowych nie są w stanie sprostać niektórym specjalistycznym potrzebom aparatowania, m. in.: najmłodszych dzieci, osób pracujących w hałasie, pilotów wojskowych oraz osób korzystających z implantów ślimakowych, u których dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki mikrochirurgicznej, zachowane zostały resztki słuchowe, dające możliwość dodatkowego wykorzystania stymulacji akustycznej i in.. Likwidacja barier importowych w dziedzinie technologii mikroelektronicznej umożliwiła nielimitowany dostęp do tej technologii w naszym kraju, co stwarza techniczną możliwość opracowywania rodzimej konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych o wysokim stopniu nowoczesności i miniaturyzacji. Stan rozwoju krajowych badań naukowych z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych jest na tyle zaawansowany, że praktycznie nie istnieją bariery, które w ograniczałyby od strony technicznej możliwości opracowywania i wdrażania rodzimych konstrukcji cyfrowych aparatów słuchowych. Dostęp do tej technologii zminiaturyzowanych procesorów cyfrowych gwarantuje realizację podstawowego zadania, jakim jest opracowanie eksperymentalnego modelu wewnątrzusznego aparatu cyfrowego wraz z systemem jego dopasowania do potrzeb pacjenta przy wykorzystaniu oprogramowania komputerowego. Przedmiotem prezentacji jest dokonane opracowanie i wstępne próby kliniczne algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów fonicznych do zastosowań w specjalnych protezach słuchu, takich jak: transpozycja widmowa i transpozycja czasowa dźwięku. Pierwszy rodzaj transpozycji jest przydatny dla pacjentów zachowujących resztkową czułość słuchu w postaci audiogramu narożnego, zaś transpozycja skali czasu jest pomocna pacjentom o pogorszonej rozdzielczości czasowej słuchu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czyżewski A., Kostek B., Odya P.: Digital hearing aid with time and spectral transposition.// Audiofonologia (Suplement).. -., (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi