Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly

Abstrakt

Referat dotyczy zastosowania enkoderów z sygnałem wyjściowym kwadraturowym współdziałających z odpowiednim systemem DAQ do monitorowania przebiegu ruchu podzespołów maszyn technologicznych. Przedyskutowano podstawowe zasady konstrukcji układów do cyfrowych pomiarów prędkości i przemieszczeń.Porównano wady, zalety i ograniczenia rozdzielczości pomiaru prędkości dwoma znanymi sposobami. Omówiono własne rozwiązania zastosowane w układach do cyfrowego pomiaru przemieszczeń i prędkości w celu poprawienia ich właściwości.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
CADMD'2006 : CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems : proceedings of the XIV Ukrainian-Polish Conference, Polyana, Ukraine. May 22-23, 2006 strony 0 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Blacharski W.: Digital measurements in monitoring of position and velocity of machine subassambly// CADMD'2006 : CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems : proceedings of the XIV Ukrainian-Polish Conference, Polyana, Ukraine. May 22-23, 2006/ ed. ed. Andrij Kernicki Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2006, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi