Digital mono-pulse method in cylindrical antena. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital mono-pulse method in cylindrical antena.

Abstrakt

Artykuł prezentuje metodę poprawy dokładności namiaru w wielowiązkowym sonarze z anteną cylindryczną. Metoda oparta jest na metodzie monopulsowej, wykorzystywanej w radarach i sonarach. Metoda zapewnia dobrą dokładność namiaru dla pojedynczego impulsu sondującego. Jedyna modyfikacja w stosunku do metody oryginalnej polega na wytworzeniu dwóch odchylonych wiązek i wykonaniu prostych obliczeń. Symulacja komputerowa dowodzi , że uzyskanie dobrej dokładności namiaru jest możliwe nawet przy stosunkowo niskim stosunku mocy sygnału do mocy szumu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Acoustics nr 31, strony 357 - 363,
ISSN: 0137-5075
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Leśniak W., Marszal J., Salamon R., Rudnicki M., Schmidt A.: Digital mono-pulse method in cylindrical antena.// Archives of Acoustics. -Vol. 31., nr. nr. 4(Supplement) (2006), s.357-363
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi