Digital Processing of Frequency–Pulse Signal in Measurement System - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Digital Processing of Frequency–Pulse Signal in Measurement System

Abstrakt

The work presents the issue of the use of multichannel measurement systems of sensors processing input value to impulse signal frequency. The frequency impulse signal obtained from such sensors is often required to be processed at the same time with a voltage signal which is obtained from other sensors used in the same measurement system. In such case, it is usually necessary to sample the output signals from all sensors in the same, predetermined points in time. Sampling voltage signal by means of A/D converters is practically possible in any selected time points, and the sampling frequency–pulse signal FPS requires special algorithms. The authors present the algorithms of digital signal processing pulse frequency offline and online modes, providing the acquisition of samples at certain evenly distributed points over time.

Cytowania

1
CrossRef
1
Web of Science
1
Scopus

Dariusz Świsulski, Eligiusz Pawłowski, Mykhaylo Dorozhovets. (2018). Digital Processing of Frequency–Pulse Signal in Measurement System, 319-332. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63949-9_20

Autorzy

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
W : Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems strony 319 - 332
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Świsulski D., Pawłowski E., Dorozhovets M.: Digital Processing of Frequency–Pulse Signal in Measurement System// W : Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems/ ed. Damian Mazur, Marek Gołębiowski, Mariusz Korkosz : Springer, 2018, s.319-332

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi