Directional sonobuoy system for detection of submarines. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Directional sonobuoy system for detection of submarines.

Abstrakt

W artykule omówiono ogólnie hydroakustyczne metody wykrywania i lokalizacji okrętów podwodnych. Szczególną uwagę poświęcono systemowi lotniczemu wykorzystującemu sonoboje kierunkowe. Omówiono zasadę pracy takiego systemu, przedstawiono metodę detekcji i estymacji kierunku przyjścia fali akustycznej emitowanej przez okręt oraz stosowane w praktyce metody zobrazowania. Powodem podjęcia tej tematyki jest zakończenie budowy prototypu procesora akustycznego systemu sonoboji kierunkowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Salamon R.: Directional sonobuoy system for detection of submarines.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi