Dissociative excitation of carbon disulfide by electron impact. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dissociative excitation of carbon disulfide by electron impact.

Abstrakt

Zbadano wzbudzenie dysocjacyjne cząsteczek dwusiarczku węgla w zderzeniach z elektronami prowadzące do utworzenia rodników CS w stanie wzbudzonym A1Pi.Wyznaczono energię progu wzbudzenia dysocjacyjnego oraz obsadzenie poziomów oscylacyjnych v=0 i 1 rodnika CS.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY strony 323 - 328,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zubek M., Gackowska J., Snegursky A.: Dissociative excitation of carbon disulfide by electron impact. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -., nr. 68 (2003), s.323-328
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi