Distinctive properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) originating from the Carpathian and Great Poland-Pomeranian of Nature and Forest Land - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Distinctive properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) originating from the Carpathian and Great Poland-Pomeranian of Nature and Forest Land

Abstrakt

In this paper values of properties of Scots pine, the fracture toughness and of shear yield stress in the shear zone are presented. Samples of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) wood of two provenances from Poland were tested. These properties were determined from the values of cutting power obtained experimentally on the saw frame PRW-15M. The values of fracture toughness and shear yield stress based on the Atkins model for cutting power and using a methodology developed by Orlowski were determined. The diversity characteristic properties of Scots pine depending on the origin of wood were shown.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Annals of WULS, Forestry and Wood Technology strony 33 - 39,
ISSN: 1898-5912
Język:
angielski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Chuchała D., Orłowski K., Krzosek S.: Distinctive properties of Scots pine (Pinus sylvestris L.) originating from the Carpathian and Great Poland-Pomeranian of Nature and Forest Land// Annals of WULS, Forestry and Wood Technology. -., nr. 91 (2015), s.33-39
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi