Dlaczego warto uczyć się matematyki? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dlaczego warto uczyć się matematyki?

Abstrakt

„Matematyka, jako wyraz myśli ludzkiej, odzwierciedla czynną wolę, kontemplacyjny rozum i dążenie do doskonałości estetycznej. Jej podstawowymi elementami są: logika i intuicja, analiza i konstrukcja, uogólnianie i indywidualizowanie. Różne tradycje podkreślały różne spośród tych aspektów, jednak tylko gra tych przeciwstawnych sił, walka o ich syntezę stanowi o żywotności, użyteczności i ogromnym znaczeniu matematyki” – cytat ten pochodzi z książki Richarda Couranta i Herberta Robbinsa zatytułowanej „Co to jest matematyka?”, wydanej po raz pierwszy w 1941 roku. To uniwersalne podejście do zrozumienia, czy jest matematyka wyjaśnia jej obecność w większości innych dyscyplin naukowych, a także we wszystkich dziedzinach życia. W kształceniu inżynierów matematyka zajmuje szczególne miejsce. Nie tyle jednak elitarne, co bardzo podstawowe, wręcz elementarne. Dla każdego inżyniera matematyka powinna być podstawowym narzędziem pracy, i to w kwestii nie tyle nawet umiejętności wykonywania skomplikowanych obliczeń, czy rozwiązywania zawiłych problemów, gdzie często wyręczyć nas mogą komputery, co w kwestii prawidłowego określenia problemu do rozwiązania a następnie zrozumienia i skorygowania pod kątem warunków rzeczywistych otrzymanych w obliczeniach wyników. Matematyka często jest uważana jako serce całej inżynierii, będąc zarówno językiem do wyrażania idei jak i sposobem komunikowania wyników. Matematyka jest tym co decyduje o „być albo nie być” studenta na uczelni technicznej. Również po zakończeniu studiów, dla inżyniera, ale nie tylko dla niego, matematyka jest podstawowym narzędziem pracy, a właściwie zestawem narzędzi. Dobry rzemieślnik – zanim dokładnie opanuje posługiwanie się każdym z tych narzędzi – powinien dowiedzieć się, do czego każde z nich służy, kiedy się go używa i po co.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
IV Seminarium :"Bez matematyki kariery nie zrobisz" strony 49 - 53
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Wikieł B.: Dlaczego warto uczyć się matematyki?// IV Seminarium :"Bez matematyki kariery nie zrobisz"/ ed. A.Augustynowicz, P.Bojko, M.Ilkiewicz, U.Kornas-Krzyżykowska, G.Kwiecińska, B.Wikieł Gdańsk: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 2015, s.49-53
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi