Długie pociągi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Długie pociągi

Abstrakt

Wskazano, że przy wprowadzaniu długich pociągów pojawiają się możliwości, ale i ograniczenia różnej natury oraz problemy do rozwiązania. Inne w przypadku długich pociągów i inne w przypadku ciężkich pociągów. Pokazano długie pociągi, jako szansę na polepszenie bezpieczeństwa na drogach, poprzez ograniczenie na nich ruchu samochodów ciężarowych. Łatwiej będzie w praktyce realizować pomysł „Tiry na tory” Długie pociągi są szansą na zmniejszeni kosztów przewozów towarowych i zmniejszenie zajętości torów. Gdzie w składzie pociągu umieścić lokomotywy? Pokazano znaczenie metod i metodyki prowadzenia długich pociągów, w tym znaczenie i wpływ siły pociągowej oraz siły hamowania na nawierzchnię kolejową i bezpieczeństwo jazdy. Zwiększenie oddziaływań cyklicznych na tor w przypadku długich pociągów i ich ewentualny wpływ na degradację toru. Do analizy wybranych zagadnień wykorzystano uogólnione układy dynamiczne i nieklasyczny rachunek operatorów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
64. Konferencja NaukowaKomitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB :Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania strony 173 - 186
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Mieloszyk E.: Długie pociągi// 64. Konferencja NaukowaKomitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB :Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania/ ed. dr hab. Piotr Kozioł; dr hab. inż. Andrzej Szarata; dr inż. Wojciech Drozd Kraków: Politechnika Krakowska, 2018, s.173-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi