Do not die, become senescent: a new type of cellular resistance induced by topoisomerase II inhibitors in tumor cells with functional p53 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Do not die, become senescent: a new type of cellular resistance induced by topoisomerase II inhibitors in tumor cells with functional p53

Abstrakt

Jednym z efektów wywoływanych przez związki przeciwnowotworowe w komórkach nowotworowych jest trwałe zahamowanie wzrostu, związane z pojawieniem się markerów procesu starzenia komórkowego. Proponuje się, że może to być nowy sposób na zahamowanie postępu choroby nowotworowej. W naszych badaniach wykazujemy, że zahamowanie wzrostu indukowane przez związki z grupy inhibitorów topoizomerazy II w komórkach raka płuc A549 jest związane z powrotem do stanu proliferacji niewielkiej frakcji komórek nowotworowych. W komórkach bez funkcjonalnego białka p53 związki te wywołują katastrofę mitotyczną i śmierć komórkową. Proponujemy, że powrót do proliferacji komórek nowotworowych z funkcjonalnym p53, po długotrwałym zahamowaniu wzrostu indukowanym przez inhibitory topoziomerazy II, może stanowić nowy mechanizm oporności na leki.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER nr 4,
ISSN: 0959-8049
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sabisz M., Składanowski A.: Do not die, become senescent: a new type of cellular resistance induced by topoisomerase II inhibitors in tumor cells with functional p53// EUROPEAN JOURNAL OF CANCER. -Vol. 4., nr. nr 12 Suppl. (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi