Dobór liczby parametrów optymalizacji w zadaniu wymuszenia obranego poziomu tłumienia drgań swobodnych ciała płaskiego z / bez ładunku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór liczby parametrów optymalizacji w zadaniu wymuszenia obranego poziomu tłumienia drgań swobodnych ciała płaskiego z / bez ładunku

Abstrakt

W pracy przedstawiono zagadnienia dynamiki płaskiego czworoboku przegubowego, jego wyrównoważanie oraz odkształcenia jego elementów. Mechanizm wyrównoważany zamodelowano jako układ wielomasowy. Położenia przeciwmas uzyskano numerycznie wykorzystując metody optymalizacji numerycznej. Do wyznaczenia odkształceń zbudowano model wykorzystujący metodę sztywnych elementów skończonych. Wyznaczono przebiegi czasowe odkształceń, przy stałej prędkości obrotowej korby napędzającej. Zbadano wpływ obecności przeciwmas na odkształcenia i drgania elementów mechanizmu.

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa strony 177 - 187
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Lipiński K.: Dobór liczby parametrów optymalizacji w zadaniu wymuszenia obranego poziomu tłumienia drgań swobodnych ciała płaskiego z / bez ładunku// Wybrane zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych : praca zbiorowa/ ed. pod red. T. Uhla. Radom: Wydaw. Inst. Technol. Ekspl. - PIB ; cop. AGH Kraków Kated. Robotyki i Mechatroniki, 2006, s.177-187
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi