Dobór optymalnej liczby jednostek funcjonalnych dla realizacji syntezy wysokiego poziomu układów cyfrowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Dobór optymalnej liczby jednostek funcjonalnych dla realizacji syntezy wysokiego poziomu układów cyfrowych

Abstrakt

W pracy przedstawiono algorytm MNP (ang. minimization the number of procesing elements) wyznaczający liczbę jednostek funkcjonalnych niezbędnych do syntezy wysokiego poziomu zadania opisanego grafem przepływu danych (DFG - ang. data flow graph). Liczba jednostek funkcjonalnych wyznaczana przez prezentowany algorytm jest optymalna zarówno z punktu widzenia kosztów wykonania układu, jak i szybkości jego działania. Rozwiązanie tego problemu umożliwia taką realizację projektu układu cyfrowego, aby działał on z maksymalną szybkością przy minimalnej liczbie jednostek funkcjonalnych, a więc przy minimalnym koszcie wytworzenia. Zaprezentowany w pracy algorytm zaimplementowano w języku C++, a następnie zweryfikowano go przy pomocy kilkudziesięciu przykładów testowych, których wybrane wyniki przedstawiono w pracy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Szcześniak P., Szcześniak W.: Dobór optymalnej liczby jednostek funcjonalnych dla realizacji syntezy wysokiego poziomu układów cyfrowych// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi